• Gyöngyösi Atlétikai Klub - 3200 Gyöngyös, Egri út 23.

Hírek

Eredményes volt a közgyűlés

Ügyvivő testület alakult

A mai napon a Gyöngyösi Atlétikai Klub tagsága közgyűlést tartott, melyen az alábbi események történtek, illetve döntések születtek:

- Balázs Ernő alelnök lemondott tisztségéről

- Weisz Péter elnök lemondott tisztségéről

- a közgyűlés a lemondásokat elfogadta, azzal a kitétellel, hogy - a jogfolytonosság érdekében - Weisz Péter ügyvivő elnöki pozicíót tölt be a következő közgyűlésig

- a közgyűlés ügyvivő testületet hozott létre, melynek tagjai: Bezzegh Attila, Molnár Ferenc, Nagy-György Gábor és Válik István

- elsődleges feladatuk a klub gazdasági konszolidációjának megkezdése, illetve egy tisztújító közgyűlés előkészítése, melyre várhatóan január végén kerül sor.

Az ügyvivő testület eltökélt célja, hogy a 113 éves klub anyagi helyzetét stabilizálja, melynek érdekében már meg is kezdték a tárgyalásokat, mind a klub jelenlegi és jövendőbeli partnereivel, mind pedig a tagsággal.